Nhà trường xin thông báo về lịch kiểm tra giữa học kì II (các môn tập trung) Năm học 2022 – 2023 (khối 6,7,8,9,10,11,12) sẽ diễn ra từ ngày 20/03/2023 đến ngày 22/03/2023 như sau:

Thứ 2 (20/03/2023):

Sáng:

Ca 1: 08h00 – 09h35: Ngữ văn – Khối 10, 11, 12 – 90 phút

Ca 2: 10h05 – 11h10: Tiếng Anh – Khối 10, 11, 12 – 60 phút

Chiều:

Ca 1: 14h00 – 15h35: Toán – Khối 10, 11, 12 – 90 phút

Thứ 3 (21/03/2023):

Sáng:

Ca 1: 8h00 – 9h35: Ngữ văn – Khối 6, 7, 8, 9 – 90 phút

Ca 2: 10h05 – 11h10: Tiếng Anh – Khối 6, 7, 8, 9 – 60 phút

Chiều:

Ca 1: 14h00 – 15h35: Toán – Khối 6, 7, 8, 9 – 90 phút

Thứ 4 (22/03/2023):

Sáng:

Ca 1: 8h00 – 9h05: Hóa học (Khối 10TN + TN1; khối 11A + A1; khối 12A+A1) – 60 phút

Ca 2: 9h35 – 10h40: Vật lý (Khối 10TN + TN1; khối 11A + A1; khối 12A+A1) – 60 phút

Chú ý:

  • Học sinh tự chuẩn bị giấy kiểm tra và giấy nháp. Học sinh đến kiểm tra đúng giờ, có mặt trước giờ làm bài 30’ .
  • Thứ 2, 3, 4: HS toàn trường nghỉ học để ôn tập và đi kiểm tra theo lịch.
  • Thứ 3: HS khối cấp 2 ăn trưa tại trường.
  • Các ngày còn lại trong tuần học sinh đi học bình thường.

 

LEAVE A REPLY