Thư cảm ơn gửi tới tập thể và cá nhân ủng hộ 30 năm thành lập trường đợt 4 CSI – Tân Triều

0
2764

Ban Giám Hiệu trường Lương Thế Vinh xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên và các vị phụ huynh học sinh đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ nhà trường trong công tác chuẩn bị sự kiện lớn sắp tới: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Trong đợt 4 này, nhà trường đã nhận được số tiền ủng hộ là 83.500.000 VNĐ.

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ 30 năm thành lập trường đợt 4 cơ sở I – Tân Triều

– Cô Lan (Địa) và thầy Hà (Hóa): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Hà (Toán C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Bình (Toán C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Thầy Minh (Toán C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Thu (Toán C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Thanh (Toán C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Chinh (Họa): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Cúc (Địa): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Bình (GDCD): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Thầy Tuấn Anh (GDCD): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Việt (Hóa): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Oanh (Lý): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Oanh (Địa): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Lan (Sử): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Thanh (Sử): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Kim (Sử): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Lan (Sinh): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Nương (CN): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Ngân (CN): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Tập thể 6V1 (bổ sung): Số tiền 4.000.000 VNĐ.

– Tập thể 7T (bổ sung): Số tiền 3.000.000 VNĐ.

– Cô Dịu (Văn): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Nga (Văn): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Nhàn (Lý C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Hải (Lý C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Thầy Quang (Lý C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Bích (Lý C3): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Minh (Toán C2): Số tiền 3.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V5 (bổ sung): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Chung (Văn C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Tho (Văn C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Bạch Giang (Anh C2): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Trần Giang (Anh): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Nhung (Toán C2): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7V3 (bổ sung): Số tiền 3.000.000 VNĐ.

– Cô Ngân (CN): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Hạnh (GDCD): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Yến (Lý C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Hằng (Toán C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Trần Thành (Văn): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Lê Anh (Văn): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Phạm Hoa (Văn): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Thầy Trần Hoàng Giang (Tin): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Nguyện (Toán C2): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Yến (Sử): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Thầy Vân (Toán C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Hường y tế: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Thúy Anh (VP): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Thúy (VP): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Thảo (Toán C2): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Huyền (Anh C2) và cô Diệp (GDCD C2): Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Phương B (Văn): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Nga (CN C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Kim Thanh (Văn C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Phương Mai (CD): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Thị Thúy (Lý C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Hoàn (CN C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Hồng (Sử C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Thị Nguyên (Văn C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Thanh Mai B (Sinh): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Ái Liên (Văn C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Kiều Kim Loan (Sinh C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Trần Phương Thảo (Sinh C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Thảo (Hóa C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Thị Huyền (Lý C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Lại Kim Phụng (Lý C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Thùy Vân (Lý C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Hằng (Lý C2): Số tiền 500.000 VNĐ.

– Cô Liên (Địa C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Tâm (Toán C2): Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô Triệu Thành (Sử C2): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Tống Thị Hồng Nga (Nhạc): Số tiền 2.000.000 VNĐ.

Một lần nữa, BGH nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên và các vị phụ huynh học sinh.

                                                                                                 BAN GIÁM HIỆU

LEAVE A REPLY