Thư cảm ơn gửi tới các tập thể lớp ủng hộ 30 năm thành lập trường CSA – Nam Trung Yên

0
2433

Ban Giám Hiệu trường Lương Thế Vinh xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các tập thể lớp khối cấp 2 và cấp 3 cơ sở A – Nam Trung Yên đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ nhà trường trong công tác chuẩn bị sự kiện lớn: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Trong đợt này, nhà trường đã nhận được số tiền ủng hộ là 270.000.000 VNĐ.

Danh sách tập thể ủng hộ 30 năm thành lập trường cơ sở A – Nam Trung Yên

Cấp 2:
– Tập thể lớp 6CT: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6CA1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6CA2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A4: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A5: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 6A6: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7CT: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7CA1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7CA2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7A2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7A3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 7A4: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8CT: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8CA: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8A2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8A3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8A4: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 8A5: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9CT: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9CA: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9A2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9A3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 9A4: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

Cấp 3:
– Tập thể lớp 10A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10A1.0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10A1.1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10A1.2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10D0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10D1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 10D2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11A1.0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11A1.1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11D0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11D1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 11D2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 12A0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 12A1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 12A1.0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 12A1.1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 12D0: Số tiền 5.000.000 VNĐ.
– Tập thể lớp 12D1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

Một lần nữa, BGH nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các tập thể lớp khối cấp 2 và cấp 3 cơ sở A – Nam Trung Yên.

BAN GIÁM HIỆU

LEAVE A REPLY