Thư cảm ơn gửi tới các giáo viên và phụ huynh cơ sở I Tân Triều

0
2610

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH

THƯ CẢM ƠN

Ban Giám Hiệu trường Lương Thế Vinh xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên và các vị phụ huynh học sinh đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ nhà trường trong công tác chuẩn bị sự kiện lớn sắp tới: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Đặc biệt, nhà trường đã nhận được số tiền ủng hộ đợt 2 là 214.000.000 VNĐ

Dưới đây là danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập trường đợt 2 của cơ sở I:

Khối THCS:

– Tập thể lớp 6N: Số tiền 3.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V2: Số tiền 3.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7N: Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7V1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9V2: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Vân Anh lớp 7V1: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh các em lớp 7V1: Minh Ánh, Phương Linh, Trần Quang Minh, Bảo Anh, Nguyễn Quỳnh Anh: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Hồ Hữu Đại lớp 6T: Số tiền 15.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Đồng Minh Đức lớp 6T: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Nguyễn Minh Hải lớp 7T: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Phan Nguyệt Ánh lớp 6N: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Mai Thanh Hà lớp 6N: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Lê Thế Phong lớp 9V2: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Cô giáo Mang Bích Phương – GVBM Văn: Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh – GVBM Địa: Số tiền 2.000.000 VNĐ.

Khối THPT:

– Phụ huynh em Mai Công Thành lớp 10I1: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Nguyễn Quang Sơn lớp 10I0: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12V1: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10D3: Số tiền 7.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Nguyễn Viết Thành lớp 12I3: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Nguyễn Ngân Hà lớp 12I3: Số tiền 500.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Nguyên lớp 12I3: Số tiền 500.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Nguyễn Duy Anh lớp 12I3: Số tiền 500.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Chu Khoa Nguyên lớp 11V1: Số tiền 500.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12D4: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10I1: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10D4: Số tiền 15.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12D3: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10V1: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12D01: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11V0: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10I2: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Trần Bá Ngọc Bảo lớp 10I2: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Phạm Thành Huy lớp 10I1: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

Một lần nữa, BGH nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên và các vị phụ huynh học sinh.

BAN GIÁM HIỆU

LEAVE A REPLY