Thời gian làm bài kiểm tra “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6” năm học 2021 – 2022

0
13308

Thao tác vào phòng zoom trong ngày 13/06/2021 từ 2 thiết bị:

  • Từ máy tính làm bài của con: Phụ huynh đăng nhập cho con vào https://ks6.luongthevinh.com.vn
  • Từ Zoom từ điện thoai thông minh: Phụ huynh ấn trực tiếp vào link đã được gửi về SĐT đăng ký hồ sơ của PH. (Tin nhắn sẽ được gửi muộn nhất vào 22:00 ngày 12/06/2021).
    Phụ huynh vui lòng đổi tên trước khi vào phòng zoom. Quy cách tên hiển thị đúng trên zoom: “Mã hồ sơ – Họ và tên học sinh” VD: 938832 – Nguyễn Văn Khôi”.

Lưu ý: Trường hợp học sinh làm muộn 10 phút do không tải được bài thi, sau khi truy cập thành công, học sinh sẽ vẫn được tính đủ 60 phút làm bài. Nếu muộn nhiều hơn từ 10 phút, để tránh ảnh hưởng kết quả, học sinh sẽ báo giám thị dừng bài thi và sắp xếp làm lại bài sau đó.

LEAVE A REPLY