Danh sách ảnh thẻ HS khối 12 tham dự thi tốt nghiệp và ĐH năm 2016 (cập nhật ngày 26/4)

0
4599

Học sinh các lớp khối 12 kiểm tra lại ảnh và số CMND của mình trong danh sách bằng cách:

1. Download file ảnh của lớp về máy theo đường dẫn tương ứng bên dưới.

2. Giải nén file.

3. Kiểm tra ảnh của mình và số CMND trong tên file đã chính xác chưa.

Các trường hợp có sai sót hoặc thiếu thông tin, các em cần báo lại ngay với nhà trường để cập nhật lại.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Danh sách ảnh (cập nhật ngày 26/4)

     – Cơ sở 1

+ 12D01

+ 12D3

+ 12D4

+ 12I1

+ 12I2

+ 12V0

+ 12V1

+ 12V2

+ 12V3

     – Cơ sở A

+ 12A0

+ 12A1

+ 12A1-0

+ 12A1-1

+ 12D0

+ 12D1

+ 12D2

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

LEAVE A REPLY