Sưu tầm ảnh tự liệu về trường qua 25 năm

0
4297

Nhằm bổ sung tư liệu vào phòng truyền thống và xây dựng cuốn kỷ yếu 25 năm trường Lương Thế Vinh, nhà trường mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh,… có những bức ảnh tư liệu về mái trường Lương Thế Vinh (từ 1989 – 2014) có thể cho nhà trường tham khảo.

– Nếu là file ảnh:
Có thể gửi email cho Trần Mạnh Tùng (091 3366 543): tranmanhtung@yahoo.com
(Ghi chú đầy đủ về từng bức ảnh: Ai, cái gì, ở đâu, bao giờ,…)

– Nếu là ảnh đã in ra: Có thể gửi tại văn phòng nhà trường (cả 2 cơ sở).

Mong các bạn thông tin đến các thành viên khác, nhất là các bạn chịu khó chụp ảnh và giữ ảnh của lớp.

Xin chân thành cảm ơn.

LEAVE A REPLY