Kế hoạch công tác dữ liệu và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm học 2019-2020

0
2477

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DỮ LIỆU VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2019-2020

 

I-/ Chuẩn bị Dữ liệu, Hồ sơ, Tài liệu:

 • Văn phòng nhà trường chuẩn bị Dữ liệu, các loại Hồ sơ, Tài liệu, “Phiếu thông tin”, “Phiếu đăng ký dự thi”,…
 • Ngày 18,19/6: Phát “Phiếu thông tin” cho từng học sinh để kiểm tra từ Mục 1 đến Mục 20; Học sinh báo cáo lại (theo mẫu 1) về Văn phòng trước 11h ngày 19/6 (nếu có).

II-/ Hướng dẫn Quy chế và Làm hồ sơ:

 • Sáng 19/6 (Thứ 6): Hướng dẫn cho GVCN và Cán bộ lớp khối 12 (Tài liệu: 1 bản Hướng dẫn + 1 bản Kế hoạch + 1 bản mẫu Phiếu số 1 Photocopy (có bổ sung thêm bản Bổ sung nguyện vọng Mục 21 + bản mẫu ví dụ “Phiếu thông tin” + 1 bản mẫu số 2 Đơn sửa dữ liệu).
 • Sáng 19/6: GVCN và Cán bộ lớp hướng dẫn cho học sinh tại lớp.

Phát cho học sinh 1 Phiếu số 1 Photocopy (có bổ sung thêm bản Bổ sung nguyện vọng Mục 21 nếu học sinh nào có nhu cầu).

III-/ Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

 • Sáng 20/6 (Thứ 7): Học sinh nhận Tài khoản, Mật khẩu để vào Hệ thống kiểm tra từ Mục 1 đến Mục 20.
 • Ngày 20, 21/6 (Thứ 7, Chủ nhật): Học sinh viết “Phiếu đăng ký dự thi số 1” (Bản Photocopy), viết đủ từ Mục 1 đến Mục 21, ghi ký xác nhận đầy đủ. Học sinh vào Hệ thống kiểm tra từ Mục 1 đến Mục 20.
 • Ngày 22/6 (Thứ 2): Học sinh nộp “Phiếu đăng ký dự thi số 1” về Văn phòng để nhà trường tiến hành cập nhật Mục 21 lên Hệ thống; Học sinh báo cáo việc kiểm tra, sửa chữa từ Mục 1 đến Mục 20 trên Hệ thống (theo mẫu 2 – nếu có).
 • Ngày 23,24,25,26/6 : Nhà trường và Học sinh tiến hành cập nhật Nguyện vọng, Sửa chữa nguyện vọng (Mục 21), Hoàn thành cập nhật dữ liệu đăng ký dự thi giai đoạn 1 lên Hệ thống.
 • Ngày 27, 28/6 (Thứ 7, Chủ nhật):
  + Văn phòng phát cho học sinh Túi hồ sơ + Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký dự thi số 2 (Bản gốc)
  + Học sinh: Căn cứ vào thông tin đã được nhập trên hệ thống, căn cứ vào “Phiếu thông tin” để hoàn thành hồ sơ chính thức đăng ký dự thi (Các loại Phiếu, Túi hồ sơ,…).
 • Ngày 29/6 (Thứ 2): Học sinh nộp về Văn phòng bộ Hồ sơ ĐKDT đã hoàn thiện (Bản gốc): Túi hồ sơ + Phiếu đăng ký dự thi số 1 + Phiếu đăng ký dự thi số 2 + Phiếu thông tin + Photo CMND + Ảnh).
 • Ngày 29, 30/6: Nhà trường tổ chức Hoàn thiện các loại hồ sơ ĐKDT…
 • Ngày 01, 02, 03/7: Nhà trường tổ chức Tự kiểm tra, Kiểm tra chéo, Sửa chữa sau KT hồ sơ ĐKDT…
 • Ngày 04, 05/7: Nhà trường tổng hợp các loại hồ sơ ĐKDT, chuẩn bị nộp Sở GDĐT. Kết thúc Giai đoạn 1.

  **Ghi chú
  : Trong quá trình thực hiện công tác dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ ĐKDT, học sinh lớp 12 phải có mặt đầy đủ ở trường. Nếu có điều chỉnh kế hoạch thì nhà trường sẽ có thông báo bổ sung.


 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY