LTV Talk: Giới – Giới tính – Xu hướng giới

0
1711
Đi cùng những phát triển của xã hội hiện đại, thế giới đã công nhận rất nhiều những khái niệm mới về GIỚI và GIỚI TÍNH. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta vẫn có nhẫm lẫn về khái niệm này. LGBT không phải là một vấn đề mới nhưng “lạ” và chưa được thẳng thắn bàn luận trong môi trường giáo dục.

Vào buổi chia sẻ chiều thứ 6 tuần này, chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về LGBT và những hiểu lầm có thể gặp phải trong trường học.

Bên cạnh đó, buổi talk cũng sẽ trả lời những băn khoăn của các bạn và giúp các bạn định hướng bản thân trên khía cạnh khoa học. Mọi rào cản tâm lý, sự thiếu tôn trọng và bất bình đẳng đều được xóa bỏ trong buổi tâm sự này! Phòng tâm lý luôn người bạn tin cậy và luôn chào đón các bạn cùng tham gia để hiểu mình nhé!

Thời gian: 15h, 28/01/2022
Địa điểm: Nền tảng Zoom (Link sự kiện sẽ được gửi thông qua các GVCN)

LEAVE A REPLY