Thư cảm ơn gửi tới tập thể và cá nhân ủng hộ 30 năm thành lập trường đợt 3 CSI – Tân Triều

0
2049

Ban Giám Hiệu trường Lương Thế Vinh xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên, các vị phụ huynh và các em học sinh đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ nhà trường trong công tác chuẩn bị sự kiện lớn: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Trong đợt 3 này, nhà trường đã nhận được số tiền ủng hộ là 460.300.000 VNĐ.

Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ 30 năm thành lập trường đợt 3 cơ sở I – Tân Triều

Cấp 2:

Tập thể lớp 9T: Số tiền 9.100.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Bích Thủy: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Một số phụ huynh lớp 6V1: Số tiền 4.100.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V4: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8V1: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7V4: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9V5: Số tiền 15.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Tuệ Linh lớp 8N và em Phúc Sơn lớp 7T: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V0: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V6: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7V3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7V2: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Phụ huynh em Hoàng Hải lớp 7V4: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Một số phụ huynh lớp 8V2: Số tiền 13.000.000 VNĐ.

– Cô Chi GVBM Anh: Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7N (bổ sung): Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9V3: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V5: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8T: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9V1: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8V5: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9N: Số tiền 7.200.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8N: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V2 (bổ sung): Số tiền 7.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7T: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9V4: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8V0: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 7V5: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8V3: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6T: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V1: Số tiền 4.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 9V6: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Cô Vũ Hảo GVBM Toán và Nguyễn Khánh Huy 9V1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Cô Trần Thu Hương GVBM Toán: Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Lê Thị Hiền GVBM Sử: Số tiền 2.000.000 VNĐ.

– Cô Đỗ Thanh Huyền và thầy Nguyễn Xuân Quý: Số tiền 4.000.000 VNĐ.

– Cô Nguyễn Thị Oanh GVBM Toán: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 8V4: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 6V3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

Cấp 3:

– Tập thể lớp 10D0: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11D3: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11I2: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12I0: Số tiền 7.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12D5: Số tiền 15.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11V2: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12I1: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10I0: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11D4: Số tiền 7.400.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10I4: Số tiền 8.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 12V0: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11D0: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 10I3: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Tập thể lớp 11I1: Số tiền 5.000.000 VNĐ.

– Em Trịnh Bảo Trâm lớp 12D5: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Nguyễn Minh Giang lớp 12D5: Số tiền 1.000.000 VNĐ.

– Nguyễn Khánh Linh lớp 12D5: Số tiền 3.000.000 VNĐ.

– Thành Nam lớp 12I3: Số tiền 500.000 VNĐ.

– Thầy Nguyễn Viết Giang GVBM Toán: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Cô Đinh Hồng Gấm GVBM Toán: Số tiền 10.000.000 VNĐ.

– Tổ GVBM Văn: Số tiền 13.000.000 VNĐ.

Một lần nữa, BGH nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các giáo viên, các vị phụ huynh và các em học sinh.

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY