Thông báo thực hiện công văn số 2806/SGDĐT-GDPT ngày 05/07/2019 của Sở SG&ĐT Hà Nội

0
7782

Thông báo thực hiện công văn số 2806/SGDĐT-GDPT

Thực hiện công văn  chỉ đạo mới nhất số 2806/SGDĐT-GDPT ngày 05/07/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc “Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2019-2020”.

Nhà trường thông báo sẽ tạm dừng việc hoạt động các câu lạc bộ văn hóa và câu lạc bộ thể thao trong dịp hè cho học sinh khối THPT&THCS của trường từ 01/07/2019 đến 03/8/2019, ngày 05/8/2019 học sinh đến trường thực hiện kế hoạch ôn tập văn hóa cho tất cả các đối tượng học sinh trong trường.

Riêng khối THPT tuần từ 22 đến 27/7/2019 toàn bộ học sinh tập trung tham gia kỳ “Huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh khối THPT” theo đúng quy định năm học.

Lưu ý: Học sinh khối 6 và khối 10 đến trường tập trung theo đúng thông báo nhập học.

HIỆU TRƯỞNG

LEAVE A REPLY