Tags Tuyển sinh bổ sung

Tag: tuyển sinh bổ sung

THÔNG BÁO TUYỂN NGANG HỌC SINH KHỐI 6 VÀ KHỐI 10 CƠ SỞ CẦU GIẤY NĂM HỌC 2021 – 2022

Học kỳ II năm học 2021-2022, nhà trường sẽ tuyển ngang học sinh khối 6 và khối 10 tại cơ sở Cầu Giấy (Cơ...