Tags Tiểu sử lương thế vinh

Tag: tiểu sử lương thế vinh

GIAI THOẠI VỀ TRẠNG LƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

Trạng nguyên Lương Thế Vinh, tự là Cảnh Nghị, hiệu là Thụy Hiên, sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu (tức 17/08/1441) trong...