Tags Khai giảng 2021 2022

Tag: khai giảng 2021 2022

Khoảnh khắc ấn tượng: Cô hiệu phó đọc diễn văn khai giảng trước sân trường không bóng người

Hình ảnh cô Văn Thùy Dương đọc diễn văn chuẩn bị cho ngày lễ khai giảng được chụp từ ngày 1/9, phát cho học...