Thông báo khẩn về kế hoạch thời gian năm học 2016 -2017

0
5722

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO
——————————–

Theo quyết định số 1893/QĐ – BGD ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 và công văn 3179 BGD ĐT-VP, Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường thông báo để giáo viên, phụ huynh và học sinh được biết:

Kể từ ngày 11/07/2016, học sinh toàn trường được nghỉ học đến hết ngày 31/07/2016. Ngày 01/08/2016, học sinh có mặt tại trường theo lớp để nhận kế hoạch học tập trong năm học mới.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016
BAN GIÁM HIỆU

LEAVE A REPLY