Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp quận khối 9 năm học 2019-2020

0
4238
MÔN TOÁN
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Nguyễn Phúc Sơn 9A0 Nhì A
2 Lâm Tấn Khang 9T Nhì I
3 Bùi Lê Quang 9A0 Ba A
4 Trương Minh Phúc 9T Ba I
5 Ngô Minh Quang 9CT Ba A
6 Đoàn Trường Giang 9T KK I
7 Mai Đình Phúc 9CT KK A
8 Dương Anh Quân 9T KK I

 

MÔN NGỮ VĂN
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Nguyễn Khánh Ly 9A0 Ba A
2 Hà Mai Trang 9V3 Ba I
3 Nguyễn Thị Hiền Anh 9CA KK A
4 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 9A0 KK A
5 Thẩm Ánh Dương 9N KK I
6 Phạm Yến Nhi 9A0 KK A

 

MÔN LỊCH SỬ
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Lưu Đức Thành 9A0 Ba Ba
2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 9V4 KK KK

 

MÔN ĐỊA LÝ
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Nguyễn Hương Giang 9V1 Nhất I
2 Nguyễn Hải Lộc Giao 9A1 Ba A
3 Nguyễn Hà Phương 9V5 KK I
4 Phan Quang Đức 9T KK I

 

MÔN HÓA HỌC
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Nguyễn Gia Phong 9CT Nhì A
2 Đinh Tô Chí Kiên 9A0 Ba A
3 Bùi Phương Linh 9T KK I
4 Lưu Trần Quỳnh Anh 9V4 KK I
5 Vũ Minh Hùng 9A2 KK A

 

MÔN SINH HỌC
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên 9N Ba I
2 Trần Doãn Tuấn Phong 9A3 KK A
3 Nguyễn Thùy Dương 9CT KK A

 

VẬT LÝ
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Nguyễn Khánh Long 9A0 Ba A
2 Đặng Hải Vũ 9A0 Ba A
3 Đào Hải Nam 9T Ba I
4 Phạm Quang Hưng 9T Ba I
5 Nguyễn Khánh Toàn 9A0 Ba A
6 Trần Quang Huy 9CT KK A
7 Trần Phan Sang 9V4 KK I

 

NGOẠI NGỮ
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI CƠ SỞ
1 Phạm Diệu Linh 9N Ba I
2 Nguyễn Minh Hằng 9CA KK A
3 Trần Quỳnh Lam 9A0 KK A
4 Nguyễn Thị Anh Thơ 9CA KK A
5 Trần Thảo Nguyên 9N KK I
6 Nguyễn Kiều Trân 9N KK I
7 Bùi Phương Anh 9A1 KK A
8 Nguyễn Minh Tú 9N KK I

 

Trong đó có 6 bạn lọt vào cuộc thi học sinh giỏi cấp Thành Phố:

Môn Toán:

  1. Nguyễn Phúc Sơn – CSA.
  2. Bùi Lê Quang – CSA.
  3. Trương Minh Phúc – CSI.

Môn Lý:

  1. Đặng Hải Vũ – CSA.
  2. Nguyễn Khánh Long – CSA.

Môn Hóa:

  1. Nguyễn Gia Phong – CSA.

LEAVE A REPLY