Tags Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh

Tag: Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh

Học sinh Lương Thế Vinh phấn khích vì đề thi cuối kỳ liên quan tới BTS

Khỏi phải nói cũng có thể đoán được phản ứng của các bạn học sinh trường Lương Thế Vinh khi nhận được thử thách...