Thông báo phát hành hồ sơ bản chuẩn

0
13533

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

LỊCH PHÁT HÀNH HỒ SƠ
NĂM HỌC 2017 – 2018
—————-❧❧❧❧—————-

I/ Đối với lớp 10

1. Ngày 15/05/2017: Phát hành hồ sơ.
Số lượng phát hành:
+ CSI: 2000 hồ sơ.
+ CSA: 2000 hồ sơ.
Hồ sơ bao gồm:
– Đơn xin dự tuyển.
– Đơn xin nhập học.
– Hướng dẫn tuyển sinh.

2. Ngày 22/06/2017: Kết thúc thu đơn dự tuyển vào trường (phụ huynh có thể khai nộp đơn này ngay sau khi mua hồ sơ).
Học sinh nộp phiếu tự khai báo điểm vào lớp 10 tại cơ sở đăng ký học ( có thể gọi điện thoại báo điểm hoặc phô tô phiếu điểm nộp lại).

3. Ngày 24/06/2017: Thông báo điểm chuẩn.

4. Ngày 25/06/2017: Nhập học chính thức.

II/ Đối với lớp 6

1. Ngày 15/05/2017: Phát hành hồ sơ.
Số lượng phát hành:
+ CSI: 1500 hồ sơ.
+ CSA: 1500 hồ sơ.
Hồ sơ bao gồm:
– Đơn xin dự tuyển.
– Đơn xin nhập học.
– Hướng dẫn tuyển sinh.

2. Ngày 24/06/2017: Kết thúc thu đơn dự tuyển vào trường và ký xác nhận của Ban tuyển sinh vào đơn nhập học.

3. Ngày 27/06/2017: Thông báo điểm chuẩn.

4. Ngày 28/06/2017: Nhập học chính thức

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017
BAN TUYỂN SINH

LEAVE A REPLY