Thông báo được phép tổ chức thi vào 10 năm học 2016 – 2017

0
2554

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

 THÔNG BÁO

Trường THPT Lương Thế Vinh lại vừa nhận được thông báo mới của Sở GD&ĐT Hà Nội lại cho phép trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 12/06/2016.

Vậy ngày mai Chủ Nhật (12/06/2016) kỳ khảo sát của trường vẫn tiến hành như bình thường.

Mong quý vị phụ huynh thông cảm và thông báo cho các phụ huynh khác

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2016
BAN GIÁM HIỆU

LEAVE A REPLY