Phương thức tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 – 2017

0
3832

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

 

THÔNG BÁO
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017
——————————–

1. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển.

2.  Điều kiện chung
– Hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
– Đạt 4 năm học lực giỏi ( từ lớp 1 đến lớp 4), riêng năm học lớp 5 bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt phải đạt từ 9 điểm trở lên.
– Hạnh kiểm thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học.

3. Hình thức xét tuyển
– Xét kết quả học tập trong học bạ kết hợp với các điểm ưu tiên theo hình thức quy đổi ra điểm.
– Các nội dung xét và quy ra điểm:
+ Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học
+ Các diện ưu tiên khác
– Các nội dung xét và quy ra điểm:

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016
TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
BAN TUYỂN SINH

LEAVE A REPLY