Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 – 2017

0
8547

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016 – 2017
—————-—————-

I. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển.

II. Các tiêu chí xét tuyển :
– Căn cứ học bạ tiểu học.
– Các bằng khen về thành tích học tập và các hoạt động khác ( cấp quận ).
– Con gia đình chính sách, con gia đình lực lượng vũ trang đang công tác ở biên giới, hải đảo.
– Có anh / chị ( ruột ) đã học ở trường Lương Thế Vinh.
– Con, em ( ruột ) của các thầy cô trường Lương Thế Vinh.

III. Lịch phát hành hồ sơ và tuyển sinh

1. Ngày phát hành hồ sơ:
• Từ ngày 04/05/2016 đến khi số lượng hồ sơ được phát hành hết.
• Số lượng hồ sơ phát hành tại các cơ sở:
+ CSI: 1500 hồ sơ.
+ CSA: 1500 hồ sơ.

2. Ngày thu hồ sơ xét tuyển ( Hồ sơ phô tô và các giấy tờ phô tô ưu tiên, cộng điểm khác): từ ngày 25/05/2016 đến ngày 02/06/2016.

3. Ngày xét tuyển chính thức đề nghị phụ huynh theo dõi trên trang web (luongthevinh.com.vn) của trường hoặc thông báo có dán tại trường.

4. Địa chỉ xét tuyển:
• Học sinh có nguyện vọng vào học tại cơ sở nào thì phải nộp hồ sơ tại cơ sở đó.
• Lệ phí xét tuyển 200.000đ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

BAN TUYỂN SINH
TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

LEAVE A REPLY