Lịch phát hành hồ sơ năm học 2019 – 2020

0
38553

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS&THPT LƯƠNG THẾ VINH

 

LỊCH PHÁT HÀNH HỒ SƠ
NĂM HỌC 2019 – 2020
—————-o0o—————-

I. Đối với lớp 10.

 1. Ngày 25/04/2019: Phát hành 250 hồ sơ, số lượng hồ sơ còn lại sẽ phát hành những ngày tiếp theo trừ ngày nghỉ lễ và chủ nhật.

Tổng số lượng phát hành:

 • CSI: 2000 hồ sơ
 • CSA: 2000 hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin dự tuyển vào lớp 10.
 • Đơn xin nhập học vào lớp 10.
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 10.
 1. Ngày 06/06/2019: Kết thúc thu đơn dự tuyển vào trường (phụ huynh có thể khai nộp đơn này ngay sau khi mua hồ sơ).
 2. Nhà trường sẽ thông báo điểm chuẩn cùng thời điểm Sở giáo dục thông báo điểm chuẩn của các trường THPT.
 3. Thông báo nhập học chính thức sau khi có điểm chuẩn của trường THPT.

 

II. Đối với lớp 6.

 1. Ngày 25/04/2019: Phát hành 250 hồ sơ, số lượng hồ sơ còn lại sẽ phát hành những ngày tiếp theo trừ ngày nghỉ lễ và chủ nhật.

Tổng số lượng phát hành:

 • CSI: 1500 hồ sơ
 • CSA: 1500 hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin tham dự khảo sát và đánh giá năng lực vào lớp 6.
 • Đơn xin nhập học vào 6.
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 6.
 1. Ngày 06/06/2019: Kết thúc thu đơn dự tuyển vào trường.
 2. Ngày 09/06/2019: Tham dự kỳ khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6.
 3. Ngày 14/06/2019: Thông báo điểm và điểm chuẩn vào trường.
 4. Ngày 15/06/2019: Nhập học chính thức.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

                                                                   BAN TUYỂN SINH

LEAVE A REPLY